CEO công nghệ ngủ mấy tiếng mỗi ngày

Tim Cook, Jess Beros đi ngủ khá sớm, trong khi Elon Musk hay Mark Zuckerberg chỉ ngủ sau 0h.


Tuấn Hưng - Việt Chung
Nguồn: Creative Commons
Bookmark and Share      In      Gửi phản hồi
 
* Họ và tên
* Email (will not be published)
!