Vấn đề & Sự kiện

DIỄN ĐÀN LP VIỆT NAM

Tương lai Nông nghiệp Việt Nam

Doanh Nhân Nguyễn Liên Phương - Giám đốc Học viện Doanh Nhân LP Việt Nam, TS. Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ nhiêm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, PGS TS. Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nói về "Tương lai Nông nghiệp Việt Nam" trong Chương trình "Đối thoại" - kênh VITV.


Xem tiếp
  • Xây dựng đội ngũ Doanh Nhân hội nhập
  • Đừng chờ xếp ghế xong mới hành động!
  • Tham tốc độ, Việt Nam tụt hậu đến bao giờ?
  • Cơ hội có một không hai cho Việt Nam
  •